Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej,

zaplanowanych do realizacji w 2022 roku


 

L.p.

Zadanie – impreza:*

Planowany termin realizacji:*

 1.  

Noworoczne Spotkanie Integracyjne ,,Razem kolędujemy dla dobra”

29.01.2022 r.

 1.  

Okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet

08.03.2022 r.

 1.  

II Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

17.03.2022 r.

 1.  

Konkurs recytatorski w Laskowej:

 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana Twardowskiego ,,Śpieszmy się kochać ludzi...”

12. 05.2022 r.

 1.  

Wernisaż wystawy twórczości ,,Skarby Pogranicza „ - cz. II

10.05.2022 r.

 1.  

Konkurs świąteczny:

 • Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

10.04.2022 r.

 1.  

Rajd turystyczny:

 • XV Młodzieżowy Rajd Turystyczny - “Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy”

09-10.06.2022 r.

 1.  

Rajd turystyczny:

 • Beskidzkie Wyspy”

05.05.2022 r.

 1.  

 • XXI Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy w Ujanowicach

 • Przegląd Dorobku Kulturowego i Kulinarnego KGW z terenu gminy.

03.07.2022 r.

 1.  

Złaz turystyczno - rekreacyjny:

 • Odkryj Beskid Wyspowy” - Laskowa – Kamionna – wyjście dzienne

10.07.2022 r.

 1.  

Festyn:

 • XII Galicyjski Turniej Zaprzęgów Regionalnych w Ujanowicach

24.07.2022 r.

 1.  

Festyn:

 • Piknik Rekreacyjny "Lato w Laskowej"

07 .08.2022 r.

 1.  

Festyn:

 • Gminne Dożynki – Święto Plonów (Gospodarzem Dożynek wieś Kamionka Mała)

 • XXIII – Konkurs Wieńców Dożynkowych

21.08.2022 r.

 1.  

Rajd turystyczny:

 • XXIV Młodzieżowy Rajd Turystyczny ,,Szlakiem Cmentarzy z I Wojny Światowej”

 • Uroczysta Msza Święta na „Jastrząbce” w Kamionce Małej w intencji Ojczyzny

10 – 11.11.2022 r.

 1.  

Konkurs historyczno - geograficzny:

 • XXV Konkurs „Wczoraj i dziś gminy Laskowa”

29.11.2022 r.

 1.  

Konkurs recytatorski:

 • XVI Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży.

08.12.2022 r.

 1.  

Integracyjne Spotkanie Wigilijne” dla dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Laskowa

20.12.2022 r.

 1.  

Konkurs biblioteczny:

 • Konkurs czytelniczy dla Najmłodszej Grupy Wiekowej

31.12.2022 r.

 

Planowane są również:

 • Widowiska teatralne (cykl przedstawień w wykonaniu grupy teatralnej „Na Zawołanie” – mieszkańcy naszej Gminy).

 

* W zależności od panującej sytuacji wydarzenie i termin realizacji może ulec zmianie.

 

 


Przegląd Grup Kolędniczych

W pierwszych dniach Nowego Roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, odbywa się Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

Na scenie prezentują się grupy kolędnicze, podzielone na kategorie:

 • grupa dziecięca,

 • grupa młodzieżowa,

 • grupa dorosłych.

Grupy występują we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadają rekwizyty z odpowiednich materiałów. Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom odzwierciedlają tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa.

Celem Przeglądu jest kultywowanie ludowej tradycji kolędowania i jej upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży. Ukazanie zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego element tradycyjnej kultury ludowej. Wyłonienie najlepszych artystycznie i merytorycznie dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych z terenu Gminy Laskowa.

Przegląd ocenia komisja konkursowa z MCK ,,SOKÓŁ” w Nowym Sączu.

Laureaci Przeglądu kwalifikują się na Regionalny Przegląd Kolędniczy “Zagrojcie Ta Turoniowi”.

 

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, odbywa się co roku w czerwcu na stadionie sportowym w Laskowej, biorą w nim udział Orkiestry Dęte z terenu powiatu limanowskiego.

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

I. orkiestry OSP,

II. orkiestry parafialne,

III. orkiestry działające przy ośrodkach kultury i stowarzyszeniach społeczno - kulturalnych,

IV. big bandy.

Występy ocenia komisja konkursowa powołana przez MCK „Sokół” w Nowym Sączu.

Przegląd jest jednocześnie kwalifikacjami do Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Celem Przeglądu jest: podnoszenie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie poszukiwań repertuarowych, prezentacja aktualnych osiągnięć artystycznych orkiestr, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorów i kapelmistrzów amatorskich orkiestr dętych.

Impreza od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród orkiestr jak i mieszkańców Gminy Laskowa i powiatu limanowskiego, a także wśród turystów.

 

Festyn Plenerowy "Powitanie Lata"

W ramach Festynu plenerowego "Powitanie Lata" organizowanego w pierwszą niedzielę lipca w Ujanowicach odbywa się Gminny Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich oraz Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Wójta Gminy Laskowa.

W konkursie dla KGW składającym się z dwóch etapów biorą udział koła z terenu Gminy Laskowa. Ocenie jurorów podlegają specjalnie przygotowane potrawy regionalne, oraz wcześniej przygotowane tradycyjne scenki obyczajowe.

Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Wójta Gminy Laskowa, rozgrywany jest w dwóch grupach, systemem "każdy z każdym" .

W trakcie festynu “Powitanie lata” oprócz Turnieju Piłki Nożnej i Gminnego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, można zobaczyć występ kabaretu , zespołu muzycznego a wieczorem miło spędzić czas podczas zabawy tanecznej.

 

Amatorski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi

W ostatnią niedzielę lipca, na placu targowym w Ujanowicach odbywa się Amatorski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi, którego organizatorami są: Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, Urząd Gminy w Laskowej, GOKSiT w Lakowej, AKS Ujanowice.

Zawody ocenia profesjonalna komisja sędziowska .W konkursie biorą udział licznie przybyłe zaprzęgi zarówno z województwa małopolskiego jak i z sąsiednich województw.

Po ustawieniu toru przeszkód i wylosowaniu kolejności przejazdu uczestnicy konkursu dzieleni są na grupy:

 • zaprzęgi regionalne – duże konie

 • zaprzęgi singlowe - regionalne

 • zaprzęgi regionalne - kuce

 • zaprzęgi sportowe – małe konie

 • zaprzęgi sportowe – duże konie

Uzyskane czasy i punkty karne decydują o zajęciu miejsca w konkursie.

Co roku impreza cieszy się licznie przybyłą publicznością, oprócz konkursu powożenia można obejrzeć występy grup artystycznych, a wieczorem potańczyć.

 

Gminne Dożynki

Gminne Dożynki, organizowane są pod koniec sierpnia, co roku w innej miejscowości Gminy Laskowa. Rozpoczynają się Mszą Świętą dziękczynną, w trakcie której następuje uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa.

Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę udaje się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek obdarowywują Wójta chlebem i koszem owoców - symbolami corocznych plonów.

Po przemówieniach zaproszonych gości odbywa się Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.

Komisja Konkursowa po obejrzeniu i gruntownej ocenie wieńców dożynkowych dzieli je na kategorie:

 • kategoria wieńców tradycyjnych,
 • kategoria wieńców współczesnych.

Oprócz konkursu wieńców dożynkowych, można obejrzeć występy artystyczne jak i potańczyć podczas zabawy plenerowej.

 

Rajd Turystyczny „Jak Oni w 1914...”

Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej

Co roku w okolicach 11 listopada odbywa się Młodzieżowy Rajd „Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej i Centrum Kultury w Żegocinie pod patronatem Wójtów obu sąsiednich gmin i przy współpracy Parafii oraz Rady Sołeckiej z Kamionki Małej.

Tradycyjnie w pierwszym dniu młodzież wędruje po wybranych trasach, prowadzących po cmentarzach I wojny światowej, tak licznie rozsianych w naszej okolicy.

Wieczorem wszyscy uczestnicy rajdu zbierają się na uroczystej wieczornicy w celu uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Kolejnym punktem programu jest konkurs poezji i pieśni patriotycznej dla drużyn uczestniczących w rajdzie.

Kolejnego dnia, uczestnicy rajdu udają się na Cmentarz Wojenny w Kamionce Małej – „Na Jastrząbce”, gdzie składane są wieńce i odbywa się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.

 

Gminny Konkurs pt. ”Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”

Na przełomie listopada i grudnia co roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbywa się kolejna edycja konkursu wiedzy o Gminie Laskowa, pt.:”Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”.

Do konkursu mającego na celu poszerzenie wiedzy o historii i czasach współczesnych naszej Gminy zgłaszają się reprezentacje wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 • w pierwszym etapie uczestnicy prezentują przygotowane wcześniej prace, prezentacje, wywiady.

 • w drugim etapie rozwiązują test składający się z kilku przygotowanych wcześniej pytań.

Ostateczny wynik w konkursie stanowi suma zdobytych punktów z pierwszego i drugiego etapu.

Prezentowane prace można później oglądać w Publicznej Bibliotece w Laskowej.

 

Godziny otwarcia:

Biuro GOKSiT
Poniedziałek – Piątek
                730  - 1530

Gminna Biblioteka Publiczna w Laskowej
 Poniedziałek 900 – 1700
 Wtorek 800 – 1900
 Środa 800 – 1600
 Czwartek 800 – 1600
 Piątek 900 – 1900

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujanowicach
 Poniedziałek 800 – 1600
 Wtorek 800 – 1600
 Środa 900 – 1700
 Czwartek 800 – 1600
 Piątek 900 – 1700

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny